Privacy statement

ALGEMEEN:

Met de hierna gebruikte u als aanspreekvorm wordt gebruiker/koper/opdrachtgever bedoeld.
Onderstaand wordt de omgang van JS Zonwering met uw persoons- en bedrijfsgegevens beschreven waaronder begrepen het verzamelen, gebruiken en delen van deze gegevens.
Dit in relatie tot de door haar geëxploiteerde website zoals bijvoorbeeld www.jszonwering.nl en overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

VERZAMELEN EN/OF VERWERKING:

Wanneer u gebruik maakt van de website van JS Zonwering staat u onder meer toe dat zij, voor zover zij dit wenselijk acht, de volgende gegevens van u verzamelt en verwerkt.:
Van mensen die een bericht sturen aan JS Zonwering verzamelt en verwerkt JS Zonwering, naam, e-mailadres, telefoonnummer, facturen om de overeenkomst tussen JS Zonwering en de klant uit te voeren.

Begripsverklaring:

1. Cookies zijn kleine bestandjes die op de harde schijf van uw computer worden geplaatst.
Er zijn verschillende soorten cookies (sessie cookies en permanente cookies, waaronder cookies gebaseerd op Flash-technologie). Sessie cookies worden weer van uw computer verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit. Permanente cookies blijven op uw computer staan, ook na afsluiting van uw webbrowser. Cookies kunnen uw computer of bestanden die op uw computer staan niet beschadigen.
2. Web bakens zijn elektronische beelden die in de code van een webpagina worden geplaatst.
JS zonwering of haar serviceproviders kunnen gebruik maken van cookies of web bakens op haar webpagina. JS Zonwering kan sessie cookies gebruiken om bijvoorbeeld het navigeren in de website te vergemakkelijken en permanente cookies om bepaalde gebruikersinstellingen te bewaren, zodat het gebruik van de website voor u kan worden geoptimaliseerd. JS Zonwering kan permanente cookies gebruiken om bijvoorbeeld meer gerichte informatie op de website te zetten en om informatie te verzamelen over haar klanten, voor doeleinden van gerichte communicatie, zoals het verstrekken van service-informatie over haar producten en diensten en gerichte marketing rond haar producten en diensten, evenals gerichte marketing van haar groepsmaatschappijen en eventueel (indien u daar toestemming voor hebt gegeven) door haar zorgvuldig geselecteerde derden. Ook kan JS Zonwering permanente cookies gebruiken om het vertrouwen in en de veiligheid van haar website te bevorderen.
Het gericht gebruik van cookies kan JS Zonwering helpen bij het maken van analyses over het gebruik van haar website en stelt JS Zonwering in staat om haar klanten gerichte dienstverlening, inhoud en reclame aan te bieden. Ook stelt het gebruik JS Zonwering in staat om de promotionele effectiviteit te meten en om het vertrouwen in en veiligheid van haar website te bevorderen.
Ter informatie;
- bepaalde aan te bieden en aangeboden functionaliteiten zijn alleen beschikbaar door gebruik van cookies, JS zonwering kan cookies gebruiken om haar te helpen u te identificeren en uw ingelogd-status te behouden;
U bent vrij om cookies te weigeren voor zover uw browser u daartoe in staat stelt.

3. Doel gegevensverwerking:

De verkregen gegevens worden door JS Zonwering enkel ten behoeve van eigen gebruik aangewend en beperkt voor derden. Hierbij dient u o.a. te denken aan:
- het bevorderen van veilige handel via JS Zonwering, het detecteren en opvolgen van tips en/of meldingen met betrekking tot onrechtmatig handelen via haar website
- het vastleggen/constateren van meldingen aangaande geschillen en (vermeende) inbreuken op intellectuele eigendomsrechten;
- het aan bepaalde derden verstrekken van (persoons)gegevens, zoals rechthebbenden,
toezichthouders, Belastingdienst, Justitie, Politie en andere opsporingsinstanties, indien
Js Zonwering daartoe gehouden is op grond van wet- en regelgeving of daartoe aanleiding ziet op grond van dit privacy beleid;
Dit kan evenzo geschieden in civielrechtelijke kwesties ten behoeve van de waarheidsvinding bij een geschil waarbij JS Zonwering rechtens direct, of wel indirect betrokken is of kan gaan worden
- het meten van de belangstelling voor de diensten van JS Zonwering en het bevorderen van gebruikersgemak van de website;
- informatie aan gebruikers over diensten en updates;
- Onder het beding dat u daarvoor uw toestemming heeft verleend, het verzenden van reclame uitingen, afkomstig van zorgvuldig door JS Zonwering geselecteerde partijen, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, gerichte aanbiedingen van deze derden op basis van uw gebruik van de diensten van JS Zonwering of door u opgegeven voorkeuren
- eventuele andere doeleinden zoals specifiek omschreven bij het verzamelen van de informatie.

4. Wijzigen en verwijderen:

JS Zonwering kan het bekijken, wijzigen of verwijderen weigeren wanneer zij al het vermoeden heeft, dat zulks kan conflicteren met de ”wet bescherming persoonsgegevens” en of strijdig is met legitieme verzoeken van overheidswegen.
JS Zonwering bewaart persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en verwijdert persoonsgegevens wanneer deze niet langer noodzakelijk zijn voor de hierboven beschreven doeleinden.

5. Beveiliging:

JS Zonwering doet haar best om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen en neemt diverse technische- en organisatorische maatregelen (onder andere codering, wachtwoorden, fysieke beveiliging) Dit met het doel verlies of tegen enige vorm van niet-geautoriseerde toegang, niet geautoriseerde bekendmaking of anderszins onrechtmatige verwerking tegen te gaan,.

6. Wijzigingen:

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Eventuele wijzingen worden bekend gemaakt op deze pagina.

JS Zonwering is o.a. dealer van:

 

smits2 srcset large

rainbowlimited0 srcset large

JS Zonwering postadres:

Angelagang 40
2719 AC Zoetermeer
KvK: 27158181

 

Privacy Statement


Ma
Di
Wo
Do
Vr
Za


10:00 - 18:00
10:00 - 18:00
10:00 - 18:00
10:00 - 18:00
10:00 - 18:00
10:00 - 18:00

Showtuin bezoeken: Bel voor een afspraak. 

Neem contact op:

Telefoon: 079-3610991
Mobiel: 06-53901573
E-Mail: info@jszonwering.nl

De goedkoopste in:

 • Bergschenhoek         
 • Berkel & Rodenrijs
 • Delft
 • Hazerswoude
 • Leiden
 • Leidschendam
 • Boskoop
 • Wassenaar                                                 
 • Nootdorp
 • Voorburg
 • Wateringen
 • Pijnacker
 • Waddinxsveen  
 • En omstreken           

Geachte bezoeker

Onze website maakt gebruik van cookies. Deze zijn nodig voor het correct functioneren van onze website.

Ik begrijp het
© 2018 JS Zonwering - Realisatie: Web Improved